Andy Fiord Production

Use mouse wheel or touchpad to scroll →
2013
Client: Sobaka.ru magazine
PhotographerMaria Budtova / Andy Fiord
StylistVadim Ksenokhodov
Make-upJulia Tochilova
HairJulia Khudozhnikova
ProducerKsenia Goschitskaya